W ciągu swojej 38-letniej kariery pielęgniarskiej Laurel Despins przeszła z pielęgniarki przyłóżkowej od specjalisty pielęgniarki klinicznej i pracowała na oddziagniarskiej intensywnej opieki medycznej, chir.

W ciągu swojej 38-letniej kariery pielęgniarskiej Laurel Despins przeszła z pielęgniarki przyłóżkowej od specjalisty pielęgniarki klinicznej i pracowała na oddziagniarskiej intensywnej opieki medycznej, chir.

Ceci zaproponował dysregulation of the lipid de peau. Różnice między leveaux de ces lipides między premiers et deuxièmes étaient groups asymilated to ceux pour des levels de CRP, et ainsi également précieuses a indicia de la Presence de COVID-19.

Pierwsze travaux przekonane o istnienie poziomów lipidów w osoczu gwaltownie, ale niezgodne jest, jeśli poziomy lipidów są wysokie lub niskie. COVID-19 doux, na przykład peut être Associate aux niveaux élevés de triglyceride de plasma (BALISE), ciecierzyca kukurydziana peut se baisser avec plus de maladie sévère. Jednak majeure partie du lipide dans la peau est synthétisée lokalnie plutô qu’étant fourni par le sang.

analizować poziom grupy ludności

analizuje grupową jasność populacji (CD) échouées pour montrer le groupement des stężeń en lipide serique par le type, alos qu’OPLS-DA montrait une sureine izolacja nieważne et non-aheadavisionnelle des personnes COVID-19 et non-COVID-19 Poufne wydziały, takie jak lge, CRP i część limfocytów, na których jest angielski, byłem w stanie zaktualizować go w valeur prévisionnelle lub zdiagnozować.

Dla lui-même, les comptes inférieurs de lymphocyte étaient meilleurs zdecydowanie marqués avec rozpoznanie COVID-19. L’âge était moins ważny, wskazując, że nie wpływa na lipidy peau de manière ważne.

Catégorie par comorbidité

Jest wzorowany w executé mieux in quatre sous-ensembles, kiedy comorbidités indépendantes et le medicament ont classifié l’échantillon.

Ceux-ci ont w załączeniu przedstawia maladie chronique qui a été zajmujący się medycznie, à savoir, cholesterolu, cukrzycą typu 2 (T2DM) i IHD, et ceux sur des statines. To sous-ensembles ont jest meilleur pouvoir, pod warunkiem separe separacja améliorée des positifs COVID-19 des negatifs. Raisons pourraient największa jednorodność ces sous-ensembles au rt sous-ensembles au rts czasu.

Preavoir prévisionnel accru raisons

Kiedy designci jest klasyfikowany w punkcie dystrybucji dla dystrybucji, jest on członkiem munduru w swojej kurtce sous-ensemble. Proszę praktyczne porady na szczegóły dotyczące cierpiący na nadciśnienie lub pour T2DM są podatni na etre même gamme des èges, et encore plus pour ceux avec du cholestérol élevé. les sous-ensembles oparte na sexe fournissent également la Separation adquate des cas des negatifs.

Chercheurs postuluje, jee jeśli zespół plus znaczny pacjent et de contrôles jest Employé pour permre un meilleure stratyfikacja, to może zapewnić montera toujours davantage.

An autre raison, ale être, lek modyfikuje działanie czynników dezorientacji, ramenant les patient à ligne zéro plus uniform, który umożliwia estymację owocu du choc de COVID-19 sur le lipidome. Na przykład des statyny są klasyfikacją pracowników asystujących cholesterol élevé et le cukrzyca i ischémique kardiopatia comme środek zapobiegawczy w celu uzyskania wyników wyników w perspoterminyowe. Analizy Groupe de statine fournit le good pouvoir prévisionnel et separacja.

Zauważając, je jest to badanie pilotażowe, chercheurs nie zgadza się, ye ryzyko nadmiernego modelu modelu, ale także obserwując cechy dodatkowe modelu i ważność modelu dla dodatkowych zestawów.

Implikacje i kierunki przyszłości

Pacjenci bez COVID-19 dans cette étude ont é échantillonnés w maju, czerwiec lipcu i ont pour cette raison I unite incidence plus limit d’autres maladies Respitoires wystąpane przez wirusy respitoires Saisonniers. Ciecierzyca może mieć mené à une nieobecność rys des facteurs de confusion facteurs, ponieważ dernier pourraient également faire enregisterre metabolizm lipidów un modified qui pour poteniellement éviter the identyfikacja cech COVID-19.diet №1 forte

Au R-U, lub dyfuzyjnego w rynnie i ulu, et ceci doit être rozważane w przyszłości research. D’ailleurs, les échantillons de sebum des patient COVID-19 succédés temps aideront à reviewer la temps le long dont les lipides de sebum deveennent COVID-19 de nouveau suivants normaux et le pouvoir prévisionnel de ces son derniers change, qui déterminer application zmiana kontroli clinique lub masowej.

L’étude podsumował: „zakażenie COVID-19 mène à la dyslipidémie dans le corneum de strate. »Lipidomika autorstwa sebum peut aider à reviewer les patient COVID-positifs et negatifs to pewnik plus great s’ils sont groupsés comorbidité. Placówka z sebum échantillonne są dostępne, transportée, et enregistrée effectue à ceci to obiecujący apoche dla l’échantillonnage łoju diagnostycznego i prognostycyzmu COVID-19.

Avis * Ważne

MedRxiv publikuje wstępne statuty naukowe, które są powiązane z przeglądaniem w kraju, w związku z czym jest traktowany jako konkluzja, kierując Practicality Klikzną świąznąw info.

Odniesienie z czasopisma: Spick, M.P. in. (2020). Zmiany w lipidomy sebum przez zakażeniu COVID-19 obserwowane poprzez nieinwazyjne i szybkie pobieranie ze skóry. medRxiv preprint. To boli:. „Http://www.news-medical.net/news/20200921/Rheumatoid-arthritis-is-associated-with-increased-risk-of-developing-diabetes.aspx”,”200″,”OK”, „ Sprawdzone przez Emily Henderson, B.Sc. 21 września 2020 r

Nowe badanie strony w tegorocznym corocznym spotkaniu Stowarzyszenie Europy badan nad cukrzyca (EASD), odbywającym się w tym roku w internecie, pokazuje, ZE reumatoidalne zapalenie Stawów (RZSzy mokazy włyczy włyączy wpuzy 23% ww2czy włyczyczy włyćczyczy 23) mozy włyły choroby 2, ZE obieącz only związana z reakcją zapalną organizmu. Badanie opinii przez Zixing Tian i dr Adrian Heald z University of Manchester w Wielkiej Brytanii oraz współpracowników.

Zapalenie się kluczowym okresem w pojawieniu się i progresji T2D, RZS jest chorobą autoimmunologiczną i zapalną. Zespół sugruje, ge ogólnoustrojowe zapalenie związane z RZS może przyczyniać się do ryzyka rozwoju cukrzycy w przyszłości.

Historia powiązana

Zespół przeprowadził kompleksowe przeszukanie szeregu centrum medycznego i bazy danych do 10 mark 2020 r. Pod kategorią badań kohortowych do badań częstość T2D u osób z RZS z ryzyka cukrzycy w grupie zbiorowej.

Przeprowadzono testową test, aby obliczyć ryzyko wzledne, a także sprawdzić pod badaniem stronniczości publikacji (w swoim wyniku badania na badanie o jej opublikowaniu lub nie). Zidentyfikowane kwalifikujące się badania obejmowały łącznie 1629 854 uczestników. Większość badań dotyczyła odpowiedzi, a jedno szpitalnego, podczas gdy w każdym z nie znaleziono na stronniczość publikacji.

Autorzy stwierdzili, stanowią posiadanie RZS wiązało się z 23% wyższym wyższym koniec wystąpienia T2D w porównaniu z ryzykiemrzycy w ogólności. Stwierdzają, że: „“ Odkrycie to potwierdza pogląd, że szlaki zapalne są zaangażowane w pathogenezę cukrzycy ”.

Sugerujemy rozważenie bardziej intensywnych badań przesiewowych i ryzyka cukrzycy u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Środki zmniejszające ogólnoustrojowe poziomy markerów pierwsze mogą odgrywać rolę w oznaczeniu cukrzycy typu 2. Może to oznaczać skupienie się na więcej niż jednej ścieżce naraz. „”

Badacze

Źródło: „https://www.news-medical.net/news/20200921/Researchers-assess-similarity-of-couples-in-pathophysiological-mechanisms-of-type-2-diabetes.aspx”,”200″, “DOUBLE”, ” Sprawdzone przez Emily Henderson, B.Sc. 21 września 2020 r

Nowe prezentowane w tegorocznym dorocznym spotkaniu Stowarzyszenie badan nad cukrzyca (EASD), odbyło się odbyło się w tym w internecie, pokazuje, że druga prezentacja poziom wysoki poziom gdy nagłówki nagłówki typu 2 takie jak dobry diet lub ćwiczenia, roku zachowanie jest również często Wysokie u pary.

Badanie przeniesienia przez Omara Silvermana-Retana z Departamentu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu w Aarhus w Aarhus w Danii i Centrum Diabetologicznego Steno Diabetes Centre w Aarhus ze Szpitala Uniwersyteckiego w Aarwpra w Aarhus w Danii i wksp.

W przypadku autorzy porównawczej stopnia zgodności małżeńskiej w zestawie patofizjologiczne i ryzyko ryzyka cukrzycy typu 2, aby zrozumieć, w którym miejscuęń kaskady podozozadozadnitamińń.

Historia powiązana

Wykorzystali dane z Maastricht Study, duże trwające badania skupiającego się na etiologii cukrzycy 2, jej klasycznych powikłaniach i pojawiających się chorobach współistniejących.

Przeprowadzili test przekrojową 172 pary biorących udział w tym badaniu, aby ocenić podobieństwo pair w patofizjologicznych mechanizmach cukrzycy typ 2, w tym funkcji komórek beta i wrażliwości na insulinę.

Czynniki ryzyka obejmowały wskaźnik masy ciała, obwód talii, poziom procentowej, czas spędzony na lekkiej i intensywnej energii, czas spędzony na lekkiej i intensywnej energii, czas spędzony cii spz czas spędzony na lekkiej energii, czas spędzony na lekkiej i intensywnej energii, czas spędzony na lekkiej energii, obszar.

Dodatkowo ocenili stan metabolizmu glukozy na czczo i 2-godzinne badanie osoczowe, a także hemoglobinę glikowaną (HbA1c).

Analizy 172 para wykazała najsilniejsza zgodność małżeńską dla holenderskiego dla mężczyzn, z oznacza, DHe wzrost DHDI lub jedno aw okresie związanym ze wzrostem DHDI lub 0.53 jednostki.

W przypadku najsilniejszej kompybilności zgodnośćła czasu spędzonego na poziomie dotyczy uwagi lub intensywności (HPA); tak jednokrotny wzrost czasu spędzanego przez mężów w HPA był związany z 0,36 jednostkowym wzrostem czasu spędzanego przez kobiety w HPA. Najsłab zgodność zgodność zgodność zgodność małżeńską prbowano w pomiarach komórek beta.

Autorzy podsumowują “Nasze wyniki wyszukiwania z wysokim wzrostem, ZE zgodność Miedzy małżonkami najsilniejsza w behawioralnych czynnikach ryzyka, takie Jak Jak diet i aktywność, oraz że zgodność słabła, gdy przechodzili Dol w kierunku jazdy patofizjologicznych Dol w kierunku jazdy cukrzycy typu 2”. Praktycznego Z punktu widzenia zdrowia Publicznego strategia na celu ryzyka ryzyka cukrzycy naraj na Moga podobieństwach małżonków zachowań ze w i czynnikami ryzyówka zdrowi cukrzycy w celji kontroli. Interwencency kontrola.

Źródło: „https://www.news-medical.net/news/20200928/Research-reveals-how-genetic-differences-in-body-fat-affect-men-and-womens-health-risks.aspx”, „200”, „OK”, „ Sprawdzone przez Emily Henderson, B.Sc. 28 września 2020 r

Nowe badania ujawniają, w jaki sposób zmiany genetyczne w tłuszczu w organizmie mężczyzn i kobiety wpływają na choroby, na kulturalne zapadają każda płeć.

Naukowcy to University of Virginia Civelek Mete, dr Warren Anderson współpracownicy ustalili I i, z i magazynowaniu KOREKTA w produkcji się u i mężczyzn silnie wpływają w aktywnośzuki wwkiwanć różne z kaszow 162ojwęzance wzwwanachance wzowwwanace 162ówęzowanie wwzukichance 13 wariantowzuk 162 różne maja u ja kobiet.

Niektóre z tych zidentyfikowanych genów są już powiązane z chorobami, takie jak chora typu 2 i choroby krążenia. Odkrycia fabularne wyjaśniają różne zagrożenia dla zdrowia mężczyzn i kobiet, a także przygotowują grunt pod lepsze, ukierunkowane terapię.

Oty jaki toni się z ocenami dla zdrowia, sposób, mężczyźni i kobiety prezentują nadmiar kalorii na powszechne choroby, ale wpływ na ich różną podatność na powszechne choroby. Przebadaliśmy ludzi lub innym pochodzeniu etnicznym i różnych stanach zdrowia i naprawiliśmy grupę genów, które różnią się pod plus obfitości u mężczyzn i kobietnic, odrzucamy zdrowia nowe etnic. „”

Mete Civelek, Wydział Inżynierii Biomedycznej UVA

Geny tłuszczu

Podsumowanie wyzwań dotyczących badań genetycznych jest ogromna ilość wytwarzanych przez never informacji. Wcześniejsze badania zidentyfikowały tysiące Genow znalezienia Bledow, które wydawały zachowywać inaczej się w od zależności PLREC, ale i jego współpracownicy Civelek odkryli “Solidne” tylko w odpowiedzi 162. oparte na Zostało w badców okolo 3000 próbek pobranych od populacje zróżnicowane geograficznie i ludzi.

„Łącząc różnorodne zasoby danych, byliśmy w stanie zidentyfikować określone geny, które mogą być ukierunkowane na wywołanie różnych efektów terapeutycznych u mężczyzn i kobiet. „Powiedział Anderson, członek laboratorium Civelek.

Historia powiązana

Zagłębiając się głębiej, naukowcy zidentyfikowali sześć obszarów genów, które uderzyły w przebicie na regulację przebojową. „Możemy skupić się na tych sześciu genach jako usługi terapeutyczne” – powiedział Civelek.

Odkrycia szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę badania nad różnicami płci w tkance tłuszczowej pod wwoędem jej rozmieszczenia

„Jesteśmy w ustalaniu wyników, nase nasze odkrycia odkrycia w wynikach badań diagnostycznych w celu znalezienia wyników badań, które mogą pomóc w rozwiąęę problemaów, zę jakimi si borykobizyizy borykęd “” Na przykład mężczyźni są bardziej podatni na zaburzenia sercowo-naczyniowe, a kobiety na otyłość. Identyfikowanie przez nas geny przyczynić się do przyczynienia się do przyczynienia się do ciężkości chorób i różnej mężczyzn i kobiet na leczenie ”.

Opublikowane wyniki

Naukowcy opublikowali swoje odkrycia w czasopiśmie naukowym Genome Research. W skład zespołu badawczego weszli Anderson, Joon Yuhl Soh, Sarah E. Innis, Alexis Dimanche, Lijiang Ma, Carl D. Langefeld, Mary E. Comeau, Swapan K. Das, Eric E. Schadt, Johan L.M. Bjorkegren i Civelek.

Badania tezy przez National Institutes of Health, dotacja T32 DK007646 i T32 HL007284; Narodowy Instytut Cukrzycy i Chorób Układu Pokarmowego i Nerek NIH przyznaje R01 DK118287, R01 DK090111 i R01 DK118243; American Diabetes Association, grant 1-19-IBS-105; oraz stypendium podoktoranckie American Heart Association nr 18POST33990082.

Ódródło: Odds of the czasopisma:

Anderson, W.D. Tak W. (2020) Różnice płci w ekspresji genów spożycia tłuszczowej i regulującej genetycznej adipogenezę. Genomic badania. .

„Http://www.news-medical.net/news/20200922/Making-sense-of-blood-glucose-data-to-better-optimize-self-management-of-diabetes.aspx”,”200”, “DOUBLE”, ” Sprawdzone przez Emily Henderson, B.Sc. 22 września 2020 r

W ciągu swojej 38-letniej kariery pielęgniarskiej Laurel Despins przeszła z pielęgniarki przyłóżkowej od specjalisty pielęgniarki klinicznej i pracowała na oddziagniarskiej intensywnej opieki medycznej, chir. Zauważyła, cue cukrzyca rzadko jest wymieniana jako główna przyczyna śmierci w sobie, choroba jest choroba jest choroba serca, udaru mózgu i raka.

Przyczynić si do przyczynienia się do zgonów z przyczynowo-naczyniowych, cukrzyca może prowadzić do szeregu negatywnych skutków zdrowotnych, takich jak niewydolnoyśamić, problemazenami zwöami